abstract

بررسی رابطه باورهای خودکارآیی و تضمین سازمانی با رضایتمندی شغلی کارکنان ادارات شهرستان شیراز

بررسی رابطه باورهای خودکارآیی و تضمین سازمانی با رضایتمندی شغلی کارکنان ادارات شهرستان شیرازتحقیق بررسی رابطه باورهای خودکارآیی و تضمین سازمانی با رضایتمندی شغلی کارکنان ادارات شهرستان شیراز در حجم 117 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش با قسمتی از متن زیر:

تاثیر هوش های هیجانی و معنوی بر رضایت زناشویی

تاثیر هوش های هیجانی و معنوی بر رضایت زناشوییپایان نامه تاثیر هوش های هیجانی و معنوی بر رضایت زناشویی چکیده :در این پژوهش با تأكید بر نقش هوش در زندگی انسان به تعریف هوش هیجانی و هوش معنوی و جزئیات آن پرداخته شد . سپس توانایی های هوش هیجانی و معنوی به عنوان راه حل بسیاری از معضلات اجتماعی، فرهنگی، آ